MMA Top Dog Fighting Championship

Sort By
Time
League
Time:
1H
3H
Today
3 days
All
Events Outrights
Martial Arts
Match Winner
1
2
Match Winner
1
2
Winner
1
2
Total
Under
O/U
Over
Total
Under
O/U
Over
MMA - Top Dog Fighting Championship
14:00
20.07
Lev Azhorkin
Ruslan Gainutdinov
1.17
4.42
14:00
20.07
Nikolay Maidanchuk
Denis Pilipchuk
1.54
2.33
14:00
20.07
Evgeniy Shishkov
Isa Isaev
1.54
2.33
14:00
20.07
Naim Davudov
Timur Akaimov
1.70
2.02
14:00
20.07
Hochbar Dakaev
Pavel Fedotov
1.54
2.33
14:00
20.07
Valery Zabotin
Nikolay Gorbunov
1.54
2.33
14:00
20.07
Andrey Borisov
Yuri Bukharov
2.80
1.38
14:00
20.07
Gia Torchinava
Alexander Shapovalov
3.20
1.30
14:00
20.07
Oleg Fomichev
Murad Khalidov
1.39
2.75
14:00
20.07
Andrey Akimov
Alexander Khalzov
2.44
1.49
Top of Page
Ticket
Ticket status
Check ticket