ITF Tianjin Tennis

Sort By
Time
League
Time:
1H
3H
Today
3 days
All
Events Outrights
Tennis
Match Winner
1
2
Match Winner
1
2
1st set - Final
1 - 1
1 - 2
2 - 1
2 - 2
Wins first set
1
2
Total Games
Under
O/U
Over
Total Games
Under
O/U
Over
1st set- total games
Under
O/U
Over
Home -total games
Under
O/U
Over
Away - total games
Under
O/U
Over
Games Handicap
1
HD
2
Games Handicap
1
HD
2
Set handicap
1
HD
2
ITF Tianjin - Men's Singles
02:30
15.07
Alexander Klintcharov
Ye Hongyu
1.07
7.10
02:30
15.07
Changli Zhang
Jilong Huang
1.14
4.90
02:30
15.07
Zhenxiong Dong
Jack Bruce-Smith
1.24
3.65
02:30
15.07
Yan Cheng Chen
Jiayang Dong
1.24
3.65
02:30
15.07
Jun Ji He
Kuan-Yi Lee
13
-
02:40
15.07
Yitao Cao
Papac Tomislav Edward
2.37
1.52
02:40
15.07
Shaoyun Liu
You Du
1.24
3.65
04:10
15.07
Zhang Yi Wei
Qiulin Wang
2.20
1.60
04:10
15.07
Pengyu Lu
Xiaoyin Yang
1.31
3.15
ITF Tianjin - Women's Singles
02:40
15.07
Christina Dodaj
Yifan Sun
7.10
1.07
02:40
15.07
Xinyi Nong
Duanrui Gao
1.57
2.25
02:40
15.07
Shiyu Ye
YeHua Zhou
1.65
2.10
02:40
15.07
Qiu Yu Ye
Jiayu Xu
1.12
5.35
04:00
15.07
Shuchi Chen
Yuxuan Luo
2.10
1.65
04:00
15.07
Xin Tong Wang
Yu Shan
1.16
4.57
04:00
15.07
Ruien Zhang
Shuqian Xu
1.19
4.15
04:00
15.07
Junlu Sun
YiLin Zheng
1.10
5.85
04:00
15.07
Anna Yang
Ruirui Zou
5.85
1.10
04:00
15.07
Xichen Zhao
Yichen Zhao
1.60
2.20
Top of Page
Ticket
Ticket status
Check ticket