ITF Tianjin Men's Singles

Sort By
Time
League
Time:
1H
3H
Today
3 days
All
Events Outrights
Tennis
Match Winner
1
2
Match Winner
1
2
1st set - Final
1 - 1
1 - 2
2 - 1
2 - 2
Win 2nd Set
1
2
Total Games
Under
O/U
Over
Total Games
Under
O/U
Over
1st set- total games
Under
O/U
Over
Home -total games
Under
O/U
Over
Away - total games
Under
O/U
Over
Games Handicap
1
HD
2
Games Handicap
1
HD
2
Set handicap
1
HD
2
ITF Tianjin - Men's Singles
02:30
15.07
Alexander Klintcharov
Ye Hongyu
1.07
7.10
02:30
15.07
Zhenxiong Dong
Jack Bruce-Smith
1.24
3.65
02:30
15.07
Yan Cheng Chen
Jiayang Dong
1.24
3.65
02:30
15.07
Jun Ji He
Kuan-Yi Lee
13
-
02:40
15.07
Yitao Cao
Papac Tomislav Edward
2.37
1.52
02:40
15.07
Shaoyun Liu
You Du
1.24
3.65
04:10
15.07
Zhang Yi Wei
Qiulin Wang
2.20
1.60
04:10
15.07
Pengyu Lu
Xiaoyin Yang
1.31
3.15
10:30
15.07
Changli Zhang
Jilong Huang
1.14
4.90
Top of Page
Ticket
Ticket status
Check ticket